טעות בספר תורה שנבעה מטעות בתיקון סופרים

הרב ישראל ארנון
טעות בספר תורה שנבעה מטעות בתיקון סופרים | תשפ"א
Share this