ט"ו בשבט, מהות היום ושבח פירות ארץ ישראל

הרב נחום רפפורט
ט"ו בשבט, מהות היום ושבח פירות ארץ ישראל | תשפ"א
Share this