טשו''ע סימן רע"א סעיף ב', דיני קידוש

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
טשו''ע סימן רע"א סעיף ב', דיני קידוש | תשע"ג
Share this