טושו"ע רע"ו סעיף א', נכרי שהדליק את הנר לצורכו

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
טושו"ע רע"ו סעיף א', נכרי שהדליק את הנר לצורכו | תשע"ג
Share this