טור שו"ע סימן רע"ד סעיפים א'-ד', בציעת הפת בשבת

הרב חיים גדליה צימבליסט זצ"ל
טור שו"ע סימן רע"ד סעיפים א'-ד', בציעת הפת בשבת | תשע"ג
Share this