חפירת בור ליד כותל מזיק לכותל

הרב משה אהרון רוט
חפירת בור ליד כותל מזיק לכותל | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this