חנוכה, פח השמן הטהור בזמננו

הרב מנחם שטיין
חנוכה, פח השמן הטהור בזמננו | תשע"א
Share this