חמץ שעבר עליו לאחר הפסח

הרב יהודה אריה דינר
חמץ שעבר עליו לאחר הפסח | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this