חלות פסיקה על דבר שאינו ברשותו

הרב אריה פרייזלר
חלות פסיקה על דבר שאינו ברשותו | תשפ"ב
Share this