"חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל תאמין"

הרב יהושע הכהן
"חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל תאמין" | תשע"ט
Share this