חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה - שמירת המחשבה בכל היום מכוח התפילין

הרב שאול אלתר
חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה - שמירת המחשבה בכל היום מכוח התפילין | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this