חיוב קיום מצוות עשה - מושבע עומד מהר סיני

הרב שלמה גוטפריד
חיוב קיום מצוות עשה - מושבע עומד מהר סיני | תשפ"ב
Share this