חיוב נשים ב'אתה חוננתנו'

הרב צבי פרידמן
חיוב נשים ב'אתה חוננתנו' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this