חיוב ואחריות שומרים בתנאי ובשכר

הרב דב זופניק
חיוב ואחריות שומרים בתנאי ובשכר | תשפ"ב
Share this