חיוב בדיקת חמץ בבתי כנסת במשרדי ממשלה ובחברות

הרב יהודה סילמן
חיוב בדיקת חמץ בבתי כנסת במשרדי ממשלה ובחברות | תשפ"א
שו"ת עם הרב סילמן

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this