"...חזו בני חביבי דמשכחין לצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי"

הרב אהרון טויסיג
"...חזו בני חביבי דמשכחין לצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי" | תשע"ג
Share this