חושן משפט סימן ש"ז סעיף א', שוכר דירה שקיבל חשבון מים גבוה מחמת נזילה

הרב יצחק הדר
חושן משפט סימן ש"ז סעיף א', שוכר דירה שקיבל חשבון מים גבוה מחמת נזילה | תשע"ט
Share this