חוק ההתישנות-מעמדו בהלכה, צ'ק שלא נפדה-מה דינו?

הרב מרדכי הייזלר
חוק ההתישנות-מעמדו בהלכה, צ'ק שלא נפדה-מה דינו? | תשע"ב
Share this