חומש במדבר, לימוד התורה מקור החוסן הביטחוני של מדינת ישראל

הרב יוסף צבי בן פורת
חומש במדבר, לימוד התורה מקור החוסן הביטחוני של מדינת ישראל | תשפ"ב
Share this