חומרת עוון חילול השם על פי דברי האור זרוע על תקנת פיוט ונתנה תוקף

הרב אברהם שרמן
חומרת עוון חילול השם על פי דברי האור זרוע על תקנת פיוט ונתנה תוקף | תשע"ט
Share this