חובת ההשתדלות להתחייב במצוה שנפטר ממנה עקב חולי או שאר אונסין

הרב מרדכי בונים זילברברג
חובת ההשתדלות להתחייב במצוה שנפטר ממנה עקב חולי או שאר אונסין | תשע"ו
Share this