חובת בית הדין לאכוף את פסק דינו והסמכות להטלת קנסות

הרב עידו שחר
חובת בית הדין לאכוף את פסק דינו והסמכות להטלת קנסות | תשפ"ב
Share this