חג הסוכות, השמחה המשולשת ואב הרגלים

הרב רפאל יוכפז
חג הסוכות, השמחה המשולשת ואב הרגלים | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this