זכריה פרק ד', הפטרת פרשת בהעלותך

הרב אליעזר שוואב
זכריה פרק ד', הפטרת פרשת בהעלותך | תשע"ז
Share this