זכין לאדם שלא בפניו, בשו"ת אבני נזר או"ח סימן של"ז

הרב שאול אלתר
זכין לאדם שלא בפניו, בשו"ת אבני נזר או"ח סימן של"ז | תשפ"ב

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this