זכה לאחר - האם יש לו דין שומר

הרב יואל פרידמן זצ"ל
זכה לאחר - האם יש לו דין שומר | תש"ע
Share this