'ושבתה הארץ', שאלות מעשיות בירק ללא תולעים בשנת השמיטה

הרב יוסף אפרתי
'ושבתה הארץ', שאלות מעשיות בירק ללא תולעים בשנת השמיטה | תשפ"ב
Share this