ועלו מושיעים לשפוט את הר עשו - לברר בלב מהי ההנאה האמיתית בעולם הזה, שיחה בכולל 'דברי אש' ניו יורק

הרב שאול אלתר
ועלו מושיעים לשפוט את הר עשו - לברר בלב מהי ההנאה האמיתית בעולם הזה, שיחה בכולל 'דברי אש' ניו יורק | תשפ"ג
Share this