"ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה"

הרב איתמר שוורץ
"ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה" | תשע"א
Share this