'ויחן שם כנגד ההר' תורה איננה ניתנת ללא אחדות, ומספר במדבר ניתן ללמוד את חיבתו של כל אחד מישראל בפני ה' יתברך ואת חשיבותו העצומה. וישראל שהקדימו נעשה לנשמע ירשו תמימות זו מאברהם אבינו שעל כך נאמר לו כה יהיה

הרב חנן לדרמן
'ויחן שם כנגד ההר' תורה איננה ניתנת ללא אחדות, ומספר במדבר ניתן ללמוד את חיבתו של כל אחד מישראל בפני ה' יתברך ואת חשיבותו העצומה. וישראל שהקדימו נעשה לנשמע ירשו תמימות זו מאברהם אבינו שעל כך נאמר לו כה יהיה | תש"פ
Share this