"והלוחות מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב אלוקים הוא"

הרב ויסבלום
"והלוחות מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב אלוקים הוא" | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this