'והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות', רמזי סדר העבודה בהזאת דם הפסח והשייכות להקדמת תפילין של יד לשל ראש

הרב שאול אלתר
'והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות', רמזי סדר העבודה בהזאת דם הפסח והשייכות להקדמת תפילין של יד לשל ראש | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this