'וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט', חסד קטן המלמד על הכלל

הרב מרדכי דוד נויגרשל
'וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט', חסד קטן המלמד על הכלל | תשפ"ב
Share this