"ואני אקשה את לב פרעה", הבחירה החופשית של פרעה

הרב שלמה לוינשטיין
"ואני אקשה את לב פרעה", הבחירה החופשית של פרעה | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this