'ואלו המשפטים אשר תשים לפניהם'

הרב אלחנן ז'ק
'ואלו המשפטים אשר תשים לפניהם' | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this