התר גרמא לצורך במחיקת שם בנזקין ובשבת

הרב אליעזר בן פורת
התר גרמא לצורך במחיקת שם בנזקין ובשבת | תש"פ
Share this