התרחק מבית הכנסת ונזכר שלא שם את הסידור שלו במקום האם חייב לחזור

הרב יהודה סילמן
התרחק מבית הכנסת ונזכר שלא שם את הסידור שלו במקום האם חייב לחזור | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this