התפילה של האדם משקפת את דרגתו הרוחנית

הרב יוסף צבי בן פורת
התפילה של האדם משקפת את דרגתו הרוחנית | תשע"ז
Share this