התחדשות מדאורייתא שיש בשחיטת בן פקועה אחר שנשחטה אמו, 175

הרב אליעזר בן פורת
התחדשות מדאורייתא שיש בשחיטת בן פקועה אחר שנשחטה אמו, 175 | תשפ"ג
Share this