התגברות בנסיונות שבינו לבין קונו מגבירים את מדת היראה שבלב - שיעור בספר שפת אמת, ובסופו שו"ת קצר

הרב שאול אלתר
התגברות בנסיונות שבינו לבין קונו מגבירים את מדת היראה שבלב - שיעור בספר שפת אמת, ובסופו שו"ת קצר | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this