השנאה לצדיקים והיחס אל הרשעים

הרב יוסף צבי בן פורת
השנאה לצדיקים והיחס אל הרשעים | תשפ"א
Share this