השמושים המותרים בפירות שביעית

הרב יואל פרידמן זצ"ל
השמושים המותרים בפירות שביעית | תשע"ד
Share this