השכיר בית והתקלקל, האם חייב לתקן?

הרב נחום מאיר רוזנברג
השכיר בית והתקלקל, האם חייב לתקן? | תשפ"ב
Share this