השימוש בחשמל בשבת

הרב יואל שילה
השימוש בחשמל בשבת | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this