'השבעתי אתכם בנות ירושלים', מנין הכוח של יהודי לעמוד נגד בלבולי העולם הזה, אידיש

הרב שאול אלתר
'השבעתי אתכם בנות ירושלים', מנין הכוח של יהודי לעמוד נגד בלבולי העולם הזה, אידיש | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this