השאיפה של האדם לעוד ועוד היא גם כן מנוע לדברים טובים, והאדם צריך שנפשו תהיה על ידי משולש האישיות של יהודי המורכב מהודיה הודאה וודאות ושמחה

הרב אייל ולנר
השאיפה של האדם לעוד ועוד היא גם כן מנוע לדברים טובים, והאדם צריך שנפשו תהיה על ידי משולש האישיות של יהודי המורכב מהודיה הודאה וודאות ושמחה | תש"פ
Share this