הר סיני, הר המוריה והרצון הפנימי

הרב מרדכי דוד נויגרשל
הר סיני, הר המוריה והרצון הפנימי | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this