הקורונה מבשרת שהגאולה קרובה ודווקא אז מגיעים נסיונות קשים לכולם

הרב משה יעקב קליין
הקורונה מבשרת שהגאולה קרובה ודווקא אז מגיעים נסיונות קשים לכולם | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this