הקונה או משייר שני אילנות

הרב מנחם נתן סטל
הקונה או משייר שני אילנות | תשפ"א
Share this