"הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו", עניני שמיטה

הרב יצחק חיים פרץ
"הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו", עניני שמיטה | תשע"ד
Share this